FAQ

Kan ik lid worden van de personeelsvereniging, als ik werk bij een ander ministerie dan BZK? Ja, dit is mogelijk, als rijksambtenaar kunt u zich bij de PV BZK aanmelden.
Hoe kan ik betalen voor activiteiten van de PV BZK? Met de pinautomaat op het secretariaat of overmaken op onderstaand rekeningnummer.
Wat is het rekeningnummer van de PV BZK? IBAN nummer NL88 INGB 000 2652841
t.n.v. Pers Ver Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Mijn onderdeel gaat over naar het ministerie van Veiligheid en Justitie  
Blijf ik automatisch lid van de PV BZK (er wordt maandelijks € 1,- afgehouden van mijn salaris)? De automatische inhouding via de salarisadministratie komt te vervallen. Hiermee wordt ook het lidmaatschap beëindigd.
Kan ik lid blijven van de PV BZK?

Ja, je kan buitenlid worden van de PV BZK.

Hoe meld ik mij aan als buitenlid?

Op de website kan onder 'lid worden' het aanmeldingsformulier worden ingevuld.

Hoe betaal ik de contributie als buitenlid?

Eén keer per jaar stuurt de penningmeester een rekening van € 12,-.