Personeelsvereniging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
home
Fotowissel
Fotowissel

Festiviteiten

De personeelsvereniging organiseert ook festiviteiten zoals het "Multi Culturele feest" in 2008 en de "High Tea" in 2009.
In 2011 bestaat de personeelsvereniging 65 jaar en dan zullen er weer diverse leuke activiteiten en acties worden gehouden.

mulit_culti_2008

Multi Culturele feest
in 2008

high_tea_2009 High Tea 2009